Our Categories

Surgical Instruments »  Scissors

 • Standard BL
  Art# : 01-06-001
 • Standard SH
  Art# : 01-06-002
 • Standard SH
  Art# : 01-06-003
 • Standard BL
  Art# : 01-06-004
 • Standard SH
  Art# : 01-06-005
 • Standard SH
  Art# : 01-06-006
 • Standard BL
  Art# : 01-06-007
 • Incision Scissor
  Art# : 01-06-008
 • Deaver
  Art# : 01-06-009
 • Mayo
  Art# : 01-06-010
 • Mayo
  Art# : 01-06-011
 • Mayo-Harrington
  Art# : 01-06-012
 • Mayo-Harrington
  Art# : 01-06-013
 • Mayo-Stille
  Art# : 01-06-014
 • Mayo-Stille
  Art# : 01-06-015
 • Mayo-Stille
  Art# : 01-06-016
 • Mayo-Stille
  Art# : 01-06-017
 • Mayo-Noble
  Art# : 01-06-018
 • Sims
  Art# : 01-06-019
 • Sims
  Art# : 01-06-020
 • Kelly
  Art# : 01-06-021
 • Doyen
  Art# : 01-06-022
 • Sims-Siebold
  Art# : 01-06-023
 • Sims-Siebold
  Art# : 01-06-024
 • Wertheim
  Art# : 01-06-025
 • Metzenbaum
  Art# : 01-06-026
 • Metzenbaum
  Art# : 01-06-027
 • Metzenbaum
  Art# : 01-06-028
 • Metzenbaum-Nelson
  Art# : 01-06-029
 • Metzenbaum-Nelson
  Art# : 01-06-030
 • Metzenbaum-Nelson
  Art# : 01-06-031
 • Metzenbaum
  Art# : 01-06-032
 • Nerve Operating Scissor
  Art# : 01-06-033
 • Gorney
  Art# : 01-06-034
 • Gorney
  Art# : 01-06-035
 • Aston
  Art# : 01-06-036
 • Lexer
  Art# : 01-06-037
 • Cinelli
  Art# : 01-06-038
 • Thorek
  Art# : 01-06-039
 • Lexer-Baby
  Art# : 01-06-040
 • Lexer-Fino
  Art# : 01-06-041
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-042
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-043
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-044
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-045
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-046
 • Metzenbaum-Fino
  Art# : 01-06-047
 • Sanvenero
  Art# : 01-06-048
 • Fine Operating Scissors
  Art# : 01-06-049
 • Joseph
  Art# : 01-06-050
 • Peck-Joseph
  Art# : 01-06-051
 • Peck-Joseph
  Art# : 01-06-052
 • Shea Vein Graft
  Art# : 01-06-053
 • Kilner
  Art# : 01-06-054
 • Dissecting Scissors
  Art# : 01-06-055
 • Reynolds
  Art# : 01-06-056
 • Jameson
  Art# : 01-06-057
 • Jameson
  Art# : 01-06-058
 • Vascular Scissors
  Art# : 01-06-059
 • Vascular Scissors fine
  Art# : 01-06-060
 • Diethrich
  Art# : 01-06-061
 • DeBakey
  Art# : 01-06-062
 • Potts-Smith
  Art# : 01-06-063
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-064
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-065
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-066
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-067
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-068
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-069
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-070
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-071
 • Coronary Scissors
  Art# : 01-06-072
 • Schmieden-Taylor
  Art# : 01-06-073
 • Strully
  Art# : 01-06-074
 • Toennis-Adson
  Art# : 01-06-075
 • Good
  Art# : 01-06-076
 • Fomon
  Art# : 01-06-077
 • Cottle
  Art# : 01-06-078
 • Heymann
  Art# : 01-06-079
 • Heymann
  Art# : 01-06-080
 • Converse
  Art# : 01-06-081
 • Waldmann
  Art# : 01-06-082
 • Braun-Stadler
  Art# : 01-06-083
 • Braun-Stadler
  Art# : 01-06-084
 • Modell USA
  Art# : 01-06-085
 • Busch
  Art# : 01-06-086
 • Goldmann-Fox
  Art# : 01-06-087
 • Wagner
  Art# : 01-06-088
 • Operating Scissors
  Art# : 01-06-089
 • La Grange
  Art# : 01-06-090
 • Dissecting Scissors delicate
  Art# : 01-06-091
 • Locklin
  Art# : 01-06-092
 • Locklin
  Art# : 01-06-093
 • Operating Scissors very delicate
  Art# : 01-06-094
 • Iris Scissors
  Art# : 01-06-095
 • Iris Scissors extra flat blades
  Art# : 01-06-096
 • Iris Scissors extra flat blades
  Art# : 01-06-097
 • Bonn
  Art# : 01-06-098
 • Dean
  Art# : 01-06-099
 • Spencer Scissor
  Art# : 01-06-100